Nolltolerans mot mobbning

"Vi är övertygade om att det går att stoppa mobbningen på våra skolor. Det finns bara en tydig väg: nolltolerans. Skolornas mobbningsplaner måste användas mer aktivt än idag." Det skriver barnombudsman Lena Nyberg och Rädda Barnens ordförande Annika Åhnberg i ett öppet brev till riksdagsmännen inför valet i höst.

"Barnkonventionen, Skollagen och Arbetsmiljölagen skulle kunna vara aktiva verktyg för att göra varenda skola till en stimulerande arbetsplats för både elever och lärare."

Det öppna brevet finns att läsa på www.barnombudsmannen.se och www.rb.se. Det finns även publicerat i Sydsvenska Dagbladet.