Viktigt med skadeförebyggande arbete

Det behövs mer förebyggande arbete för att förbättra barns säkerhet. Sverige är på många sätt ett föregångsland, men vi kan bli bättre, säger BO Lena Nyberg i en kommentar till Barnsäkerhetsdelegationens utredning Barns skador i Sverige.

- Jag är mest förvånad över är att skadeskillnaderna är så olika beroende på var man bor i landet. Det visar väl hur viktigt det är att man jobbar medvetet med skadeförebyggande, säger hon till TT.

Det är en utmaning för de delar av landet där man har en hög skadestatistik. Användning av cykelhjälm och bättre säkerhet i skolbussar är två exempel på vad till exempel.

- Det finns kommuner som kör med överfulla bussar, där det inte ens finns säten till alla barn, säger Lena Nyberg.
Uppgifterna i utredningen om tonårsflickor som skadar sig själva och barn och unga som begår självmord är mycket oroande.

- Det är ett resultat av den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga, säger Lena Nyberg. En satsning på elevhälsovården i skolorna behövs för att tidigt upptäcka om barn och ungdomar mår dåligt.