Barn med funktionshinder diskrimineras

Barn och ungdomar med funktionshinder har fått sämre möjligheter till färdtjänst sedan färdtjänstlagen infördes 1998. I ett brev till Näringsdepartementet uppmanar barnombudsman (BO) Lena Nyberg regeringen att särskilt uppmärksamma barnperspektivet när lagen nu ses över.

- Det nya lagförslaget måste innehålla ett barnperspektiv. Det är oacceptabelt att funktionshindrade barn diskrimineras som de gör i dag, säger Lena Nyberg.

Översynen av färdtjänstlagen ska vara klar den 1 november 2003. BO är oroad över att regeringens direktiv till utredningen inte innehåller något om att stärka barnperspektivet. Barn har andra behov av färdtjänst än vuxna. Barn har till exempel större behov av flexibilitet för att kunna besöka kompisar eller åka till fritidsaktiviteter. Barns rätt till färdtjänst ska inte heller begränsas till ett visst antal resor. De ska kunna delta i aktiviteter lika aktivt som andra barn.
BO anser att lagstiftningen ska anpassas efter de funktionshindrade barnens behov och inte tvärtom. En särskild paragraf om barn skulle kunna införas i lagen.