Funktionshindrade elevers ställning måste stärkas

- Elever med funktionshinder ska ha samma rättigheter som alla andra att gå i den skola som de önskar. Det borde skrivas in i den nya skollagen och det är beklagligt att Skollagskommittén inte föreslår det, säger barnombudsman (BO) Lena Nyberg i en kommentar till det betänkande som kommittén presenterade på måndagen.

- Barnkonventionen slår fast att inget barn får diskrimineras på grund av att det har ett funktionshinder, säger Lena Nyberg. Det förekommer att elever nekas plats i skolor på grund av att lokalerna inte är anpassade efter elevernas behov. Vi vill reglera detta i skollagen så att skolan verkligen blir tillgänglig för alla elever.

Barn med olika former av funktionshinder diskrimineras i skolan. Det visar bland annat Barnombudsmannens årsrapport 2002 "Många syns inte men finns ändå". Möjligheten att välja skola för elever med funktionshinder är begränsad i dag eftersom skolan kan hänvisa till att det blir för dyrt att anpassa lokalerna efter en elevs särskilda behov. Skollagskommittén vill ha kvar den begränsningen.

BO anser också att elevers rätt till en allsidig hälsovård behöver stärkas i en ny skollag.

- Rätten till skolpsykolog och skolkurator bör finnas reglerat i lag. Det bör klart och tydligt framgå av skollagen att elever ska ha rätt att få hjälp av psykolog, kurator, läkare eller sjuksköterska. Det måste också bli enklare för eleverna att komma i kontakt med den personal som arbetar med elevhälsovård inom skolan, säger Lena Nyberg.

BO anser att den nya skollagen tydligt ska innehålla en skrivning om att eleverna ska ha rätt till även psykolog och kurator. Men Skollagskommittén har inte velat gå så långt. Den anser att kommunerna ska organisera elevhälsovården med den kompetens som motsvarar elevernas behov. Det blir kommunerna som får ansvaret att organisera elevhälsovården.

BO välkomnar kommitténs förslag att det ska bli möjligt för elever att överklaga betyg och beslut om särskilt stöd.