"Bra med ökat mandat för BO"

Regeringen föreslår att Barnombudsmannens roll stärks. ” Det är bra att regeringen markerar att BO är viktig för barnkonventionens genomförande i Sverige. Vi välkomnar en självständigare roll. Det är mycket positivt att vi får en mer bevakande och pådrivande roll som ombudsman för barn och ungdomar”, säger barnombudsman Lena Nyberg.

BO har sedan 1999 haft i uppdrag att utbilda kommuner, landsting och myndigheter i barnkonventionen.

”Det är positivt att regeringen föreslår att denna uppgift permanentas och fastställs i lag”, säger Lena Nyberg.

BO föreslås få i uppdrag att ta fram modeller för lokala barnombud och utveckla andra metoder för hur barnkonventionsarbetet kan genomföras i kommuner och landsting.

”Det är viktigt att vi genomför detta tillsammans med Kommunförbundet och Landstingsförbundet så att arbetet med barnkonventionen stärks och slår igenom på bred front”, säger Lena Nyberg.