Många barn är osynliga

Barn med funktionshinder är huvudtemat för Barnombudsmannens, BO:s, årsrapport till regeringen 2002. BO Lena Nyberg överlämnar rapporten tisdagen den 26 mars kl.13.15 till barnminister Ingela Thalén.

"Titta den där tjejen är blind, säger dom. Sånt är inte så roligt att höra. Det är tur att man har humor. Blinda som inte har humor - dom har det riktigt jobbigt." Marie, 12 år, ur BO:s årsrapport.

BO lyfter fram de funktionshindrade barnens och ungdomarnas röster och ger förslag på hur de kan få en bättre vardag och fritid.
BO presenterar även hur samhället kan gå in och ge bättre stöd till ensamstående föräldrar och hur barnets rätt kan stärkas när föräldrar flyttar isär.
BO tar också upp små barns rätt till inflytande, stressen bland barn, skolmaten och ger dessutom en bild av hur barnkonventionsarbetet i Sverige går vidare.

Pressträff med Lena Nyberg 26 mars kl. 14.15 BO:s kansli Norr Mälarstrand 6, 3 tr.