Protestera mot Danmarks nedläggning av institutioner som arbetar för mänskliga rättigheter

Den danska regeringens planer på att lägga ned eller kraftigt skära ned verksamheten bland olika organ som arbetar för att främja mänskliga rättigheter i och utanför Danmark, upprör ombudsmännen i Sverige.

De uppmanar nu den svenska regeringen i ett brev att den ska agera för att om möjligt få den danska regeringen att ompröva sina planer.

Centret för mänskliga rättigheter kommer att stängas om den danska regeringen får som den vill. Centret är en internationellt välkänd självständig MR-institution och en viktig samarbetspartner för FN:s människorättskommission. Några av dess funktioner flyttas över till ett utrikespolitiskt institut samt till det danska utrikesdepartementet.

”Nedläggningen av Centret riskerar att inte bara ifrågasätta Danmarks utan faktiskt också övriga nordiska länders trovärdighet när det gäller att främja mänskliga rättigheter nationellt och internationellt.” Det skriver Jämställdhetsombudsmannen, JämO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, Handikappombudsmannen, HO, Barnombudsmannen, BO, och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, i sitt brev till den svenska regeringen.

Myndigheten Nævnet for etnisk ligestilling får sin budget halverad om det danska regeringsförslaget går igenom. Detta, menar de fem ombudsmännen, går stick i stäv med utvecklingen inom EU och dess stadga om de grundläggande rättigheterna.

Børnerådets budget planeras att minskas med en fjärdedel, enligt de danska regeringsplanerna.

Ombudsmännen manar nu den svenska regeringen att agera i frågan.

Frågor besvaras av pressansvariga hos de olika ombudsmännen:
JämO: Maria G Nilsson 08/440 10 77, DO: Sonya Aho, 08/556 095 06, 0705/46 78 21, HO: Anneli Joyce, 08/20 17 70, 0707/90 41 47, HomO: Christine Gilljam, 08/55 60 95 03, 0703/45 15 75, BO: Ulla Tillgren 08/692 29 53