Kartlägg hemlöshet bland barn och ungdomar

Barnombudsmannen (BO) vill se en kartläggning över hur många barn och ungdomar som som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar eller vårdnadshavare. Det skriver BO i ett remissvar till slutbetänkandet Att motverka hemlöshet - en sammanhållen strategi för samhället.

Hemlöshet bland barn och unga är osynlig i statistiken. Barn och ungdomar kan formellt vara skrivna på en adress där han eller hon av olika skäl inte kan eller vill bo. Det finns en mängd olika förklaringar bakom att barn och unga är, eller betraktar sig som, hemlösa.

"Det är viktigt att få en kartläggning av hur många barn och ungdomar som kan sägas vara hemlösa. Vi måste finna orsakerna bakom för att kunna ta itu med ett problem som hittills inte har varit så synligt i Sverige, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Att kartlägga hemlöshet som drabbar barn och unga kräver kunskap om och nära kontakt med dem som drabbas. Särskilda metoder krävs för att få ett grepp om mörkertalen. Det är viktigt med ett nära samarbete med skola, fritidsverksamheter, polis och socialtjänst.

Socialstyrelsen föreslås få uppdraget att genomföra en undersökning av de personer som vräktes 1999 för att bland annat få reda på hur många som blev hemlösa sedan de vräktes från sina hem. BO vill att Socialstyrelsen särskilt tittar närmare på om det var familjer som vräktes och hur socialtjänstens insatser såg ut när det gällde dessa.
BO tycker att förslaget om regelbundna nationella kartläggningar av antalet hemlösa är bra och att de bör göras vart tredje år. Kartläggningarna ska alltid redovisa hur många barn och unga som är hemlösa.

"Frivilligorganisationerna behöver få än mer stöd i sitt arbete med hemlösa familjer, barn och ungdomar. De har ofta en unik kunskap och bra kontakter med dem som på ett eller annat sätt blivit hemlösa", säger Lena Nyberg.

Det saknas forskning om hemlöshet bland barn och ungdomar i Sverige. BO anser att pengar bör avsättas till sådan forskning och kartläggning.