Se över adoptionslagstiftningen

Det behövs en samlad översyn av hela den svenska adoptionslagstiftningen anser BO i sitt remissvar till promemorian ”Föräldrars samtycke till adoption m.m”.

- Det är av största vikt att se över hela adoptionslagstiftningen innan det genomförs förändringar i delar av den. Grunden för denna måste vara att barnets bästa sätts i främsta rummet, säger barnombudsman, BO, Lena Nyberg.

Kunskapen om vilka konsekvenser adoptioner innebär för det enskilda barnet måste öka, anser BO.

- Frågan om adoption handlar inte främst om vem som ska få adoptera, utan om vilka krav som bör ställas för att det enskilda barnet ska få det så bra som möjligt.

- Jag välkomnar förslaget om att adoptivföräldrar blir skyldiga att informera sina barn om att de är adopterade. Barnkonventionen slår tydligt fast att barn har rätt att få reda på sitt ursprung, säger Lena Nyberg.

BO vill gå ett steg längre än justitiedepartementet och införa en regel i den svenska adoptionslagstiftningen som tydligt slår fast att barnet har rätt att få kännedom om sitt ursprung.