Sluta nonchalera brott mot barn

Fysisk och psykisk misshandel, ofredande och förolämpningar kallas ofta för mobbning när det rör barn och ungdomar. Barnombudsmannen (BO) anser att det är dags att kalla brott mot barn för vad det är. Mobbning bör klassas som ett brott.

BO Lena Nyberg kräver nu att vuxna - föräldrar, skolpersonal, beslutsfattare - tar sitt ansvar och betraktar mobbning av barn som ett allvarligt brott.

"I dag är långvariga och systematiska kränkningar av barn accepterat enligt vår lagstiftning. När en vuxen förolämpar ett barn ser samhället inte lika allvarligt på det som om det hade rört två vuxna. Det är hög tid att vi förändrar detta.Vi föreslår att det införs en särskild brottsrubricering för mobbning i brottsbalken. Den ska förbjuda upprepade kränkningar av barn", säger Lena Nyberg.

BO vill se en nolltolerans mot mobbning. Att flytta den som mobbar är ingen lösning utan bara det yttersta tecknet på att de ansvariga vuxna har kapitulerat inför mobbningen.

"Vi vuxna har ett ansvar för våra barns uppväxtmiljö. Barn gör inte alltid som vi säger utan som vi gör", säger Lena Nyberg.

BO föreslår i sin skrivelse till regeringen bland annat att:
-Mobbning införs som ett brott i brottsbalken.
-Ansvar att hindra brott utvidgas till att gälla rektorer, lärare och övrig personal i skola, förskola och skolbarnsomsorg.
-Fysiskt och psykiskt våld mellan barn och unga ska vara föremål för en särskild utredning.
-Skollagen ska föreskriva att alla som arbetar inom skolan aktivt ska förebygga och motverka alla former av kränkande beteende.
-Mer resurser läggs på elevhälsan.