BO till New York på barntoppmöte i FN

Barnombudsman Lena Nyberg deltar i FN:s specialsession om barn 8-10 maj i New York. Mötet ska ta upp mål för barns överlevnad, skydd och utveckling och även följa upp de beslut som fattades vid det första barntoppmötet 1990.

Den 7 maj möter Lena Nyberg kollegor från andra länder vid det första internationella mötet för barnombudsmän från hela världen. Barnombudsmännen möts i FN-byggnaden.

Det första barntoppmötet ägde rum 1990. Vid det kommande mötet får även barn och ungdomar från hela världen delta. Mer än 500 barn och unga kommer att vara på plats i New York.

BO kommer att lyfta fram Sveriges positiva erfarenheter av förbudet mot barnaga och hur viktigt det är att barn och ungdomar känner sig delaktiga i beslut som rör dem.

För mer information kontakta