Nu behövs en handlingsplan mot könsstympning

”Regeringen bör ta fram en nationell handlingsplan mot könsstympning. Den bör tydligt peka på varje myndighets ansvar och roll i arbetet för målet att inga fler ska könsstympas.” Det anser barnombudsman (BO) Lena Nyberg i samband med den nationella konferens om arbetet mot kvinnlig könsstympning som äger rum i Stockholm tisdagen den 22 maj.

Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lagstiftning sedan 1982. Men vi känner till att könsstympning av flickor som bor i Sverige ändå förekommer, trots att vi har en av de strängaste lagstiftningarna i världen mot detta. Sedan lagen skärptes 1999 kan en person som bor i Sverige dömas för brott mot lagen, även om könsstympningen har utförts utomlands.

"Lagstiftningen är bra, den har förhoppningsvis haft en avskräckande effekt. Men ändå får myndigheter, hälso- och sjukvården, förskolan och skolan årligen kännedom om att flickor som bor i Sverige stympas. Vi vet inte hur många de är. Men varje flicka eller ung kvinna som stympas är en för mycket!" säger Lena Nyberg.

Lagen är tydlig, men det finns allvarliga brister i tillämpningen, anser BO. Ingen i
Sverige hittills har dömts för brottet.