BO och DO kritiserar bussbolagets behandling av barn

Barnombudsmannen Lena Nyberg och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Margareta Wadstein reagerar nu mot en händelse där elever från Enbacksskolan i Stockholmsförorten Tensta först vägrades stiga på en buss på väg till ett läger och sedan, enligt skolan, utsattes för kränkande behandling och främlingsfientliga uttalanden från busschauffören.

- Det är ett klart fall av olaga diskriminering. Något som också bekräftas i de uttalanden som chauffören sedan gör, säger DO Margareta Wadstein, som anser att när barn kränks på grund av sin etniska tillhörighet är det speciellt allvarliga brott eftersom det skapar ett utanförskap som får verkningar för barnen hela livet.

BO Lena Nyberg kräver tillsammans med DO Margareta Wadstein att brott och
kränkningar mot barn tas på allvar av samhället i stort. Det är anmärkningsvärt att ingen har påpekat att det här kan röra sig om ett brott, anser BO och DO. I stället har man bara talat om bussbolagets interna regler.

- Det är allmänt känt att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är ett
brott. Det är förvånande att BO och DO ska behöva förklara det för de
ansvariga, säger de båda ombudsmännen i ett gemensamt uttalande.

- Om en grupp vuxna hade råkat ut för samma behandling hade man redan från
början talat om olaga diskriminering. Det här bekräftar vad vi ofta lyfter
fram, att brott mot barn ofta nonchaleras, säger Lena Nyberg.