Köerna till barnpsykiatrin måste byggas bort

De senaste tio åren har antalet sökande till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökat kraftigt. På flera håll i landet har köerna fördubblats. Det kan ta upp till två år innan ett barn får behandling, visar en kartläggning som Barnombudsmannen (BO) har genomfört.

- Situationen är alarmerande på många håll. Kötiden varierar stort beroende på var man råkar bo. Så ska det inte behöva vara i ett samhälle där vi säger oss sätta barnens och ungdomarnas hälsa främst, säger BO Lena Nyberg.
Den psykosociala ohälsan bland barn och ungdomar ökar. Hälften av verksamhetscheferna inom BUP talar om ett förändrat mönster bland dem som kommer till deras mottagningar. Fler än tidigare söker för ångestsymtom och depressioner och fler flickor än tidigare söker för depressioner, ångest, ätstörningar och oro.
- En mycket allvarlig tendens är att även allt yngre barn söker för depressioner, säger Lena Nyberg.

Rejäl satsning behövs
Minskade resurser till skolhälsovården under 90-talet har bidragit till att barn och ungdomar inte får hjälp och stöd i tid. Det behövs en rejäl satsning på skolhälsovården för att bespara familjer och deras barn ett långvarigt onödigt lidande. Målet måste vara att färre barn och ungdomar ska hamna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den ska vara till för dem som behöver specialisthjälp.
- Skollagskommittén som ser över skollagen bör arbeta för att inte bara medicinska insatser ska skrivas in i lagen utan också de psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatserna, säger Lena Nyberg.