Barn med funktionshinder får inte den färdtjänst de behöver

Barn och ungdomar med funktionshinder har fått sämre möjligheter till färdtjänst sedan färdtjänstlagen infördes 1998. I ett brev till näringsminister Björn Rosengren uppmanar barnombudsman Lena Nyberg regeringen att särskilt uppmärksamma barnperspektivet när lagen nu ses över.

- Barn nämns inte alls i färdtjänstlagen. Det är klart diskriminerande. Det nya lagförslaget måste innehålla ett barnperspektiv, säger BO Lena Nyberg.

Barn som tidigare fick färdtjänst får i många fall numera avslag, visar en rapport från Vägverket. I flera kommuner beviljas färdtjänst endast om det finns ”särskilda” eller ”synnerliga” skäl. Resor till fritidsaktiviteter beviljas sällan.
Det finns även kommuner som inte alls beviljar färdtjänst till barn. I flera fall hänvisar de till att det är föräldrarnas ansvar att skjutsa sina barn.

- Lagen måste ändras så att barn och ungdomar kan beviljas färdtjänst när de ska till sina idrotts- eller fritidsaktiviteter. De ska inte diskrimineras bara för att de har ett funktionshinder, säger Lena Nyberg.

BO vill se en starkare lagstiftning och att en särskild paragraf om barn införs i lagen.