Barndomen inget sjukdomstillstånd

- Barndomen kan inte jämställas med ett psykiskt sjukdomstillstånd, säger barnombudsman (BO) Lena Nyberg.

I ett betänkande till regeringen föreslår Psykansvarskommittén att personer som lider av så svåra psykiska störningar att de inte kan ta ansvar för sina handlingar inte ska kunna dömas till straffrättsligt ansvar. I samma betänkande skriver kommittén att ”starka systematiska skäl” talar för att regeln om barns straffrättsliga ansvar bör vara uppbyggd på samma sätt.

Kommittén föreslår därför att personer under 15 år inte heller ska kunna dömas till straffrättsligt ansvar.
- Det är fel att hävda att barns ställning i delar av lagstiftningen automatiskt borde följa den som gäller personer med allvarliga psykiska störningar, säger Lena Nyberg.

Med nuvarande lagstiftning kan barn under 15 år begå brott, det vill säga att de är straffrättsligt ansvariga, men kan inte dömas till straff. Psykansvarskommitténs förslag innebär att inga handlingar som begås av barn under 15 år längre kan klassas som brott.
Om kommitténs förslag blir verklighet betyder det att barn i princip får samma ställning i brottsbalken som ”otillräkneliga” personer. Detta kan leda till att barns åsikter eller vittnesmål - om till exempel övergrepp - tas på ännu mindre allvar än idag, enligt BO.

Barns förmåga att bära ansvar för sina handlingar utvecklas med åldern. BO anser att om deras handlingar aldrig klassas som brott, kan följden bli att barnen blir sämre föreberedda på att axla sitt ansvar när de väl når straffmyndighetsåldern.
­- Kommittén har inga övertygande argument för att ändra den nuvarande ordningen. Utredningen saknar helt en barnkonsekvensanalys, säger Lena Nyberg.

För mer information, kontakta:
BO:s växel: 08 - 692 29 50