Barnombudsmannens roll stärks från och med idag

Idag träder en lagändring i kraft som förstärker Barnombudsmannens (BO) mandat och befogenheter. En större del än tidigare av BO:s verksamhet blir reglerad i lag. Det innebär att beslut kring BO i högre grad kommer att fattas av riksdagen istället för direkt av regeringen.

– Dessutom får vi möjlighet att begära in uppgifter från andra myndigheter om hur de arbetar med barnkonventionen. Vi kommer även att kunna kalla myndigheter, kommuner och landsting till överläggningar. På så sätt blir det lite mer kraft i verksamheten, säger BO Lena Nyberg.

Möjligheten att uppmana myndigheter, kommuner och landsting att lämna uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra barns och ungas rättigheter är en del i BO:s roll som bevakare av barnkonventionens efterlevnad.
– Vi kommer enbart att använda den här möjligheten i allvarliga fall när vi inte tycker att de jobbar tillräckligt med att leva upp till barnkonventionen, säger Lena Nyberg.

Bakgrunden till den nya lagen är att en statlig utredning för ett par år sedan kom fram till att BO:s ombudsmannaroll borde renodlas. Den utredningen låg sedan till grund för regeringspropositionen ”En förstärkt Barnombudsman (2001/02:96)” som klubbades igenom av riksdagen i våras.

Lena Nyberg är nöjd med den nya lagstiftningen.
– Det känns bra med en starkare roll och att man betonar självständigheten. Så småningom skulle jag vilja att riksdagen gick ett steg till och lät BO ta upp enskilda fall. Det skulle betyda att vi kunde ingripa när enskilda barn blir diskriminerade eller inte får det de har rätt till enligt lag. På lång sikt är det viktigt för trovärdigheten, säger hon.