BO vill ha tak för hur stora barngrupper får vara

Mindre barngrupper och en riksomfattande kvalitetsnorm för förskolan. Det är två exempel på hur förskolan skulle kunna bli bättre, anser barnombudsman Lena Nyberg.

Barn har olika behov och det bör avspeglas inom förskolan. Därför går det inte att enbart diskutera antalet barn per grupp. Behoven ser så olika ut, beroende på ålder, mognad och på om barnet behöver särskilt stöd.
BO anser att det ändå bör finnas ett tak för hur stora barngrupperna inom förskolan bör vara. För mindre barn kan det röra sig om 12 -13 barn per grupp och för större barn kan det röra sig om 15 - 16 barn.

- Förskolan är inte en barnpassning åt föräldrar som arbetar. Den ska vara en verksamhet med god kvalitet som stimulerar och utvecklar barnen. I dag blir barn alltför ofta stressade på grund av de stora barngrupperna och det blir inte minst svårt att möta barn med behov av särskilt stöd, säger Lena Nyberg.