BO vill ha bättre barnperspektiv i domstolarna

Barnombudsmannen (BO) satsar på ett samarbete med rättsväsendet för att höja kompetensen om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. BO deltar därför i utbildningar av poliser, åklagare och domare. Den närmaste veckan medverkar myndigheten bland annat i en utbildning anordnad av Riksåklagaren (RÅ).

BO har tagit fram en ny skrift "Barnets bästa i rättsprocessen" om barns rättigheter, behov och utveckling. Den skickas i dagarna ut till alla nämndemän i samarbete med Domstolsverket. Skriften ska användas när nya nämndemän utbildas, men den kan även vara till nytta för andra inom rättsväsendet.

- Det är mycket viktigt att domstolar och dess ledamöter har ett barnperspektiv i mål där barn är inblandade, säger barnombudsman Lena Nyberg. När barnperspektivet saknas kan det leda till domar som inte på något sätt återspeglar ett modernt samhälles uppfattning om respekten för barns rätt till liv och hälsa.