Barn ska aldrig behöva bära föräldrars skulder

Föräldrar får inte skuldsätta sina barn utan överförmyndarens samtycke. Ändå har barn skulder på tiotals miljoner kronor i kronofogdens register. En stor del av skulderna kan barnen ha fått på felaktiga grunder. I en artikel på Dagens Nyheters debattsida föreslår Barnombudsmannen och Konsumentverket ändrade regler för att öka barnens rättstrygghet.

Det finns cirka 5.600 barn i kronofogdemyndighetens register över obetalda skulder. Barnens skulder uppgår till 38 miljoner kronor, enligt Riksskatteverket. En fjortonårig flicka har den största skulden. Den är på 321.000 kronor och gäller 247 obetalda parkeringsböter. Den näst största skulden har en pojke med skatteskulder på 244 000 kronor. Detta är två exempel på hur verkligheten ser ut trots att barn endast undantagsvis kan ingå avtal utan föräldrarnas eller överförmyndarens samtycke.

Barnombudsmannen och Konsumentverket ger i en skrivelse till regeringen förslag till förändringar som kan minska problemet med barns skuldsättning. Det finns redan i dag bestämmelser i föräldrabalken som ska skydda barn mot att bli skuldsatta. Men de fungerar dåligt. Det är därför nödvändigt med fler och klarare regler. Det behövs också en grundlig översyn av när en förälder ska anses vara ansvarig för skulden och i vilka fall det är korrekt att skulden står i barnets namn.

- Barns obetalda skulder beror ofta på föräldrarnas medvetna agerande eller brist på agerande. Det är inte rimligt att barn får ta ansvar för föräldrarnas agerande, säger barnombudsman Lena Nyberg. Konsekvenserna kan bli att barnen när de blir myndiga inte får teckna hyresavtal, telefonabonnemang eller teckna lån.

- Vi behöver tydligare regler som skyddar barnen från att bli skuldsatta, säger Lena Nyberg.