Sölvesborg, Huddinge och Öckerö pristagare i skolmatstävling

Matrådet vid Hörviks skola i Sölvesborg vann Barnombudsmannens och Skolmatens Vänners tävling om bättre skolmåltid. På måndagen delades förstapriset på 10 000 kronor ut i Stockholm. På delad andraplats kom klass 5B, Skogåsskolan, Huddinge och Kalvsunds skola, Öckerö. Andrapristagarna får ta emot vardera 2 500 kronor.

I höstas bjöd Barnombudsmannen (BO) och Skolmatens Vänner in Sveriges grundskoleelever till en tävling om hur skollunchen kan bli bättre. Intresset för att vara med i tävlingen var stort, 94 förslag kom in från hela landet. Alla förslag var mycket bra och genomtänkta och juryn hade ett svårt arbete att välja ut vinnare. Juryn bestod av barnombudsman Lena Nyberg, Annichen Kringstad från Skolmatens Vänner och BO:s Barn och ungdomsråd.
Förstapriset går till Hörviks skola i Sölvesborg med motiveringen:
"Eleverna har ett stort inflytande på skollunchen via skolans matråd, det gäller både mat och miljö. Rektor och husmor är engagerade och eleverna har ett starkt inflytande. Matrådet arbetar med en hög ambition för att förbättra matsalsmiljön."
Här är några exempel på vad matrådet har genomfört: Eleverna får själva ta sin mat. En vägg i restaurangen har målats om till en björkskog. Eleverna har sytt gardiner, underlägg och dukar. Trivselregler har tagits fram. På borden finns ofta blommor. Matrådet har gjort om matsedeln tillsammans med kostchefen. Den nya restaurangen planeras ihop med matrådet. Matrådet har bestämt färger inne i och utanför restaurangen. Matrådet har bestämt möblerna i samarbete med klassråden och stadsarkitekten och de är helt i björk. Matrådets önskemål om fondbelysning av björkskogsväggen har godkänts.

- Det är fantastiskt roligt att se hur elever själva kan beskriva hur de vill förbättra sin skollunch. Det är både maten, miljön och stämningen som är viktig. Det här visar hur viktigt det är att skolledningarna lyssnar på eleverna och tar till sig deras konkreta förslag, säger BO Lena Nyberg.

- Våra undersökningar visar att just miljön kring måltiden är mycket viktig. Sveriges elever tycker generellt att skolmaten är bra men att den stökiga miljön kring måltiden gör att man hoppar över skollunchen. Jag tycker att Hörviks skola med sitt starka matråd är ett härligt föredöme, säger Annichen Kringstad.

- En dålig matsituation handlar inte alltid om brist på pengar, det handlar mycket mer om attityder. Där spelar schemaläggningen en viktig roll. Lunchen ska inte serveras för tidigt eller under en för kort stund. Mat som lagas på skolan är också att föredra, säger Lena Nyberg.

Motiveringarna till de två skolor som får dela på andra pris
Skogåsskolan, Huddinge: "Maten får massor av beröm. Eleverna kan välja mellan dagens lunch och minst ett par alternativa rätter. Det är jättebra. Om eleverna erbjuds alternativ äter de bättre av skolmaten. Att servera flera olika maträtter behöver inte betyda att kostnaderna ökar. Men miljön kring måltidsverksamheten kan bli bättre, och det jobbar våra pristagare hårt för. På önskelistan finns dukade färgglada runda bord i restaurangen, kanske levande ljus och ljuddämpande ”tofflor” på stolarna. Under våren planerar skolan även en kampanj för att ge eleverna ökad kunskap om mat. Eleverna får hjälpa till i skolrestaurangen."

Kalvsunds skola, Öckerö: "Skolkök och skolrestaurang är skolans hjärta. Barn och elever på Kalvsunds skola med förskola och grundskola är lyckligt lottade. Mitt i skolan ligger köket. Vårt kök är husets pärla säger barnen. Köket och skolmaten används på olika sätt i undervisningen, barnen är delaktiga i måltidsverksamheten, vuxna äter alltid med barnen och husmor Gun-Mari ser alltid till att bjuda på någon överraskning. Matkunskap, miljömedvetenhet och mycket mys."

Övriga belönade tävlingsbidrag kommer från Mariedalsskolan i Varberg, Fyrås Skola i Hammerdal, Nyvångsskolan i Dalby, Stavreskolan i Trollhättan, Ljungarums kyrkskola i Jönköping och Sunnemo skola i Sunnemo.

Här följer en önskelista över förbättringar som sammanfattar hur elever vill ha sin skollunch:
Minst två varmrätter.
Alltid vegetariskt alternativ.
Salladsbord och extra kryddor.
Flera sorters bröd, mjölk och andra drycker.
Frukost i skolan.
Lunch samma tid varje dag.
Matråd som gör eleverna delaktiga.
Färgglad inredning.
Runda bord.
Utsmyckning på borden.
Mysig belysning.
Lugn musik.
Ljuddämpande åtgärder.
Fräscht och rent.
Menytavla.
Inga matköer.
Överraskningar.
Alltid någon vuxen i matsalen.

Majoriteten av de insända bidragen finns denna vecka utställda på BO:s kansli, Norr Mälarstrand 6.

Vill du kontakta någon av skolorna?
Kontaktperson på Hörviks skola: Rosmari Nordgren 0702-457 713, Kalvsunds skola: Anna Juhlin, tel 031-96 26 65, Skogåsskolan klass 5 B: Merika Goldenstein/Mettin Gurbus 08-53 53 51 22/08-53 53 50 01

Fler kontaktpersoner
BO:s pressekreterare Ulla Tillgren 070-212 29 53, 08-692 29 53, BO:s koordinator Nina Ström 0704-333 975 eller Annichen Kringstad, Skolmatens Vänner 070-655 15 57.