"Tjena Ombudsmannen!"

Elever i Sankt Olofs skola i Skåne har skrivit brev till barnombudsmannen. De har under vintern arbetat med barnkonventionen. En av uppgifterna var att ställa frågor till Lena Nyberg som i dag för två år sedan började sitt arbete som Sveriges barnombudsman.

Eleverna i klass 3-6 i Sankt Olof har ställt frågor om Lena Nybergs uppdrag som företrädare för barn och ungdomar. De undrar varför Sverige inte kan följa vissa av barnkonventionens artiklar, en elev vill ha tips på hur man kan tjäna pengar till klasskassan och någon frågar vad Lena Nyberg har för favoritprogram på TV. Många barn är nyfikna på vad som är det bästa med att vara barnombudsman.

Här är några frågor och svar:
Varför valde du just detta jobbet egentligen?
- Det var så att jag fick frågan om jag ville bli barnombudsman och då kände jag hur roligt det skulle vara att kunna vara med och se till att barn får det bättre.

Kan du göra så alla i Sverige lyder barnkonventionens lag?
- Egentligen är inte barnkonventionen en lag. Man kan till exempel inte få böter om man bryter mot den, som när man bryter mot en svensk lag. Barnkonventionen är en överenskommelse mellan länderna i världen. I Sverige är det riksdagen och regeringen som ska se till att alla följer den. Jag tycker också att det är fel att inte alla följer det som står i barnkonventionen.

Tycker du att barnkonventionen är bra?
- Ja, jag tycker att den är bra. Den ger alla människor under 18 år rättigheter och talar om att barn och unga är individer. Barnkonventionen är ett verktyg som kan hjälpa oss att se till att barn får det bättre i alla länder.

I år är det tio år sedan Sverige fick en barnombudsman. Den första hette Louise Sylwander. Sedan februari 2001 är Lena Nyberg barnombudsman.