Stärk barns och ungas inflytande i vardagen

Barns rätt att komma till tals är huvudtemat för Barnombudsmannens årsrapport till regeringen 2003. Barnombudsman Lena Nyberg presenterar rapporten vid en pressträff kl. 12 fredagen den 28 mars.

Hur ser barn och ungdomar på sina liv i dag? Vad är de nöjda med och vad är de missnöjda med? Vilka frågor oroar dem och vad vill de ha mer inflytande över? Vilka barn lyssnar ingen på?
Barnombudsmannen presenterar flera nya undersökningar där barn och unga får komma till tals.

Förslag till förbättringar för särskilt utsatta barn presenteras. De gäller bland annat asylsökande ensamkommande barn, barn på institution och flickor som riskerar att könsstympas. Vi tar också upp hur barn bättre ska kunna få komma till tals i rättsprocesser som rör vårdnad, boende och umgänge.

Det är tio år sedan Sverige fick en barnombudsman. Årsrapporten 2003 blir den första publikationen med Barnombudsmannens nya grafiska profil.
Rapporten överlämnas till barn- och familjeminister Berit Andnor kl. 10 på Socialdepartementet.

Pressträff med barnombudsman Lena Nyberg kl. 12, fredagen den 28 mars, Barnombudsmannens kansli, Norr Mälarstrand 6, 3 tr.
Vi bjuder på en lunchsmörgås i samband med pressträffen. Anmäl ditt deltagande till Ann Engblom, ann.engblom@barnombudsmannen.se.