Lena Nyberg är kritisk till HD:s dom

Barnombudsman Lena Nyberg beklagar att Högsta domstolen på fredagen fastställde hovrättens dom på fem års fängelse för den styvpappa som i februari förra året sparkade sin styvson till döds.

- Nu måste lagstiftningen skärpas. HD skriver i sin dom att det är en särskilt försvårande omständighet att våldet har riktats mot ett litet och skyddslöst barn. Därmed borde också domstolen ha skärpt straffet, säger barnombudsman Lena Nyberg.

- Det är extra allvarligt när en vuxen brukar våld mot ett barn. Barn befinner sig i en beroendeställning gentemot en förälder eller annan närstående vuxen. HD väljer ändå att lägga sig på den lägre delen av straffskalan. Domen visar på ett bristande barnperspektiv.

- Kan det finnas ett allvarligare brott än att en vuxen som ska stå för trygghet och skydd ger sig på ett litet barn? säger Lena Nyberg.