Lås inte in barn som väntar på avvisning

Varje år avvisas cirka 5 000 barn från Sverige. En utredning föreslår att barn ska kunna låsas in längre än sex dygn innan de avvisas. Förslaget får hård kritik av barnombudsman Lena Nyberg.

- Barn mår aldrig bra av att vara inlåsta. I dag kan barn hållas i förvar i sex dygn. Redan det är en alldeles för lång tid. Det borde räcka med att ha dem under uppsikt. Långa frihetsberövanden lever inte upp till barnkonventionens intentioner, säger Lena Nyberg.

- Barnen har ofta inte själva valt att vara på flykt. När de blir inlåsta kan det upplevas som en bestraffning och bli en traumatisk upplevelse som påverkar dem resten av livet.

Barnombudsmannen vill se starkare barnperspektiv i förslagen från utredningen "Verkställighet vid oklar identitet m.m." Det gäller särskilt situationen för de barn som ska avvisas från Sverige.
I sitt remissvar till utredningen föreslår Barnombudsmannen en rad förbättringar. Personal med barnkompetens bör finnas med på resor när barn avvisas för att minska den dramatiska och ofta traumatiska upplevelsen. De som arbetar med asylsökande barn bör alltid ha särskild barnkompetens och kunskap om barn i kris.

För intervjuer med Lena Nyberg ring 08-692 29 50.