Skolan bryter mot arbetsmiljölagen

Arbetsmiljön i skolan måste bli bättre. I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter på torsdagen slår Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen och ytterligare fyra statliga ombudsmän larm om stora brister i elevernas arbetsmiljö.

"Nyligen började skolorna igen efter sommarlovet. Många elever har sett fram mot skolstarten och att få träffa kompisarna igen. Andra känner ångest och olust inför att komma tillbaka till skolan.
Viktor möts av glåpord som ´bögjävel´. Jasmin blir kallad ´svartskalle´ av en klasskamrat och läraren ser hennes tvåspråkighet som ett problem - ett hinder för att hon ska lära sig svenska korrekt. Jasmin och Anna bombarderas dagligen av könsord och sexuella anspelningar. Anton, som har ett rörelsehinder, får ägna hela rasterna åt att förflytta sig mellan klassrummen eftersom skolan saknar hiss - han utestängs därmed effektivt från att umgås med klasskamraterna.
Ombudsmännen kontaktas varje år av barn och ungdomar som känner sig diskriminerade, trakasserade och kränkta i skolan. Barnen ger en bild av en skola som ligger långt från den jämlika, rättvisa och demokratiska skola som vi vill ha i Sverige."

Artikeln är undertecknad av Kenth Pettersson, Generaldirektör Arbetsmiljöverket, Claes Borgström, Jämställdhetsombudsman, JämO, Margareta Wadstein, Diskrimineringsombudsman, DO, Lena Nyberg, Barnombudsman, BO, Lars Lööw, Handikappombudsman, HO och Hans Ytterberg, Ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO.