Fokus på asylsökande barn och deras rätt att komma till tals

Idag torsdagen den 7 oktober pågår ett seminarium som arrangeras av Barnombudsmannen, Kommunförbundet Stockholms län och Migrationsverket Region Stockholm. Temat för dagen är asylsökande barns situation och rätten för dem att komma till tals. Vi informerar också om den utbildningssatsning i metodik för samtal med asylsökande barn som startar i november inom Stockholm län.

Barnombudsmannen Lena Nyberg inleder seminariet och är moderator under hela dagen. Statssekreterare Charlotte Svensson talar om situationen för asylsökande barn och regeringens syn på frågorna. Marie Hessle, regeringens samordnare för frågan om apatiska asylsökande barn, och Jan Erlandsson, Utrikesdepartementet medverkar. Jan Erlandsson berättar även om den pågående utredningen om ansvarsfrågor om ensamkommande flyktingbarn.

Plats: KSL:s konferenscenter, Medborgarplatsen 25

Tid: 09.00- 15.30

Kontaktperson: Eva Röyter, utbildningsansvarig hos Barnombudsmannen, tel.nr: 070 - 607 66 72