Ombudsmän deltar i Skolforum

Diskriminering och kränkande behandling sker överallt i skolan. Elever vittnar om att de blir kränkta i klassrummet, på rasterna, i korridorerna, i skolmatsalen eller på utflykter. I samband med Skolforum 2004 den 1-3 november på Stockholmsmässan i Älvsjö arrangerar ombudsmännen för mänskliga rättigheter ett seminarium om hur man kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering i skolan.

Skolverket tog förra året emot 240 anmälningar från elever som ansett sig blivit utsatta för kränkande behandling. Hur många som upplever sig diskriminerade utan att anmäla vet vi inte. Respekt och trygghet är en förutsättning för lärande. Det är ett misslyckande varje gång en elev blir kränkt. Det behövs krafttag mot diskriminering och kränkande behandling i skolan.

Ombudsmännen har en gemensam monter under Skolforums dagar och arrangerar även ett seminarium. Vi vill skapa dialog och samtal med skolpersonal om hur man kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering. Det finns ett förslag till en ny diskrimineringslag för skolan som är tänkt att börja gälla nästa år. Vad innebär det? Hur kan vi utveckla arbetet mot mobbning och kränkande behandling så att det även omfattar funktionshinder, sexuell läggning, kön, etnisk och religiös tillhörighet?
På seminariet presenteras även Barnombudsmannens nya utbildningsmaterial ”Jag vill säja något!”.

Välkommen till seminariet "Från antimobbning till handfast arbete för mänskliga rättigheter” med jämställdhetsombudsman Claes Borgström, handikappombudsman Lars Lööw och Eva Röyter, utbildningsansvarig hos Barnombudsmannen. Seminariet äger rum onsdagen den 3 november kl. 9.30-11 på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.

Kom och träffa Claes Borgström, Lars Lööw och Eva Röyter som svarar på frågor i ombudsmännens utställningsmonter (C15:30) kl. 11.15-12 på Skolforum.

Arrangörer är Barnombudsmannen, Handikappombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

För mer information kontakta informatör Kristina Wassén hos Handikappombudsmannen 08-693 03 69