Ombudsmän mot diskriminering i skolan

 - Det är ett misslyckande varje gång en elev blir kränkt i skolan, säger jämställdhetsombudsman Claes Borgström, som medverkar vid Skoldagarna i Malmö måndagen den 1 november.

Diskriminering och kränkande behandling sker överallt i skolan. Elever vittnar om att de blivit kränkta i klassrummet, på rasterna, i korridorerna, i skolmatsalen eller på utflykter.

- Vi måste utmana oss själva, säger handikappombudsman Lars Lööw. Hur tänker vi när vi planerar skolresan. Kan alla vara med?

- Varför ska barn och ungdomar stå ut med en sämre arbetsmiljö än vi vuxna? Arbetsmiljölagen omfattar även eleverna i skolan, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Kom och träffa jämställdhetsombudsman Claes Borgström, handikappombudsman Lars Lööw och Eva Röyter, utbildningsansvarig hos Barnombudsmannen. De svarar på frågor i ombudsmännens gemensamma monter (A516) måndagen den 1 november, kl.13-14 på Skoldagarna, Malmömässan.

I samband med Skoldagarna arrangerar ombudsmännen för mänskliga rättigheter också ett seminarium om hur man kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. Det finns ett förslag till en ny diskrimineringslag för skolan som är tänkt ska börja gälla nästa år. Vad innebär det? Hur kan vi utveckla arbetet mot mobbning och kränkande behandling så att det även omfattar funktionshinder, sexuell läggning, kön, etnisk och religiös tillhörighet? På seminariet presenteras även Barnombudsmannens nya utbildningsmaterial ”Jag vill säja något!”.

Välkommen till seminariet (nr 16) "Pedagogik mot diskriminering - hur är det möjligt?”. Det äger rum den 1 november, kl.14.30-16.00 på Malmömässan.

För mer information kontakta informatör Kristina Wassén hos Handikappombudsmannen 08-693 03 69.