Tjej eller kille - spelar roll?

"Tjej eller kille - spelar roll?" är en inspirationsdag om jämställdhetsarbetet i förskola och skola tisdagen den 16 november.

Målgrupp för dagen är politiker i utbildningsnämnder, tjänstemän inom berörda förvaltningar, utvecklingschefer, jämställdhetshandläggare och genuspedagoger i Stockholms län.

Enligt ett lagförslag ska skolans uppdrag bli tydligare när det gäller att främja elevers lika rättigheter och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Lagförslaget som troligtvis träder i kraft nästa år kommer att innebära ett starkare stöd för jämställdhetsarbetet inom förskola och skola.

Länsstyrelsen i Stockholms län arrangerar inspirationsdagen Tjej eller kille - spelar roll? i samarbete med Operation Kvinnofrid, Myndigheten för skolutveckling, Barnombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Tisdagen den 16 november kl. 8.30 -12.30, Ersta konferens, Erstagatan 1, Stockholm. 

Frågor besvaras av Sara Rågwall, Länsstyrelsen i Stockholm, på 08-785 54 30. Skicka anmälan till inspirationsdag@ab.lst.se eller anmäl dig med ett fax till 08 - 785 43 00.