Ny skrift: Samtala med barn och unga

Hur kan vuxna visa respekt för barn i ett samtal om svåra frågor? Barnombudsmannens nya skrift Samtala med barn och unga ger tips och råd till dem som möter barn och ungdomar i sin yrkesroll. Skriften kan också vara bra för föräldrar och andra vuxna.

Skriften innehåller 21 konkreta råd och tips till den som möter barn och ungdomar i arbetet och kan användas som en checklista att gå tillbaka till med jämna mellanrum. Den ersätter inte en utbildning i samtalsmetod. Tanken med skriften är att vuxna ska börja arbeta med sitt eget perspektiv och fundera igenom sina samtal med yngre.

- Jag möter alltför ofta barn och unga som upplever att vi inte lyssnar till dem. Det kan vara i situationer som rör många barn eller som rör ett enskilt barn. Vi måste bli bättre på att verkligen lyssna och väga in deras åsikter i våra beslut, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Läs mer eller ladda ner skriften Samtala med barn och unga