Barnkonventionen i centrum på Ale gymnasium

Full fart framåt! är en serie regionala konferenser som Barnombudsmannen arrangerar under 2005 på uppdrag av regeringen.

Konferenserna vänder sig till politiker och chefstjänstemän i kommuner, landsting och regioner. Tanken är att visa hur det går att arbeta framgångrikt med barnkonventionen i vardagen.

Tre konferenser äger rum i februari 2005:

  • Den 3 februari i Ale gymnasium, Vitklöversgatan 1E, Nödinge.
  • Den 9 februari i Växhuset, Viktor Larssons Plats, Västerås.
  • Den 17 februari i S:t Gertruds konferensanläggning, Malmö, Östergatan 7B

Barnombudsman Lena Nyberg finns på plats, liksom elever, representanter från regeringskansliet, lokala och regionala aktörer.Om du vill bevaka konferensen kontakta, ulla.tillgren@barnombudsmannen.se, 08-692 29 53.