Nordens barnombudsmän till Stockholm

Den 15 och 16 december möts de nordiska barnombudsmännen i Stockholm. Norges barnombudsman Reidar Hjermann, danska barnrådets förman Klaus Wilmann och Islands barnombudsman Thórhildur Líndal är inbjudna till barnombudsman Lena Nyberg i Stockholm.

På dagordningen står bland annat:
Skolmat - ska Danmark och Norge följa efter Sverige och servera lagad mat i skolorna? Vad blev konsekvenserna för barn och ungdomar när FN: s konvention om barnets rättigheter blev lag i Norge? Vad händer i Finland?

Kom och möt barnombudsmännen! Boka intervjutid senast 14/12 via ulla.tillgren@barnombudsmannen.se
eller på telefon 08-692 29 53.