Stärk undervisningen om hiv/aids i skolorna

Skolan måste ta ett tydligare ansvar för den grundläggande sex- och samlevnadsundervisningen. I dag på den internationella aidsdagen uppmärksammar Barnombudsmannen hiv/aids-undervisningen i skolorna.

- Ungdomar reser mer än någonsin tidigare på semestrar, för att plugga och arbeta utomlands. Bra information om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar är därför extra viktig. Informationen ska komma in tidigt i skolans undervisning, säger barnombudsman Lena Nyberg.

- Ungdomar måste bli medvetna om att detta inte är någonting som enbart finns på andra håll eller drabbar en särskild grupp. Vi kan inte slå oss till ro i Sverige. Hiv/aids har drabbat barn och ungdomar ofattbart hårt i många länder.

Barnombudsmannens årsrapport Älskar, älskar inte har barns och ungas nära relationer som huvudtema. Där redovisas en undersökning om skolornas sex- och samlevnadsundervisning som visar att undervisningen håller en mycket ojämn kvalitet.

- Många elever är missnöjda. Ämnet kommer in för sent och lektionerna handlar delvis om fel saker, säger Lena Nyberg. Vi föreslår att "sex och samlevnad" på schemat byts ut till "relationskunskap". Olika typer av relationer ska stå i fokus och i det ämnet ska sexualitet, sex och samlevnad finnas med.

Barnombudsmannen är därför positiv till förslagen i utredningen Samhällets insatser mot hiv/STI - att möta förändring. Skolan föreslås få ett tydligare ansvar för den grundläggande sex- och samlevnadsundervisningen. Utredningen har ett bra barnperspektiv.

Kampanjer om hiv/aids kan vara mycket effektiva för att sprida kunskap till alla ungdomar, framhåller utredningen. Det är viktigt att frivilligorganisationer och andra aktörer riktar kampanjerna till ungdomar där de befinner sig på fritiden.

Det förebyggande arbetet riktat till ungdomarna kan mycket bli bättre. Här är några av Barnombudsmannens förslag:

-Stärk lagstiftningen om skolans elevhälsovård så att den säkerställer att elever har tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog.

-Bygg ut ungdomsmottagningarna och gör deras verksamhet obligatorisk i kommunerna.

-Satsa mer på pojkarnas behov än i dag utan att det sker på bekostnad av flickorna.