Älskar, älskar inte - årets rapport till regeringen

Barns och ungdomars behov av nära relationer är huvudtemat i Barnombudsmannens årsrapport 2004. Kärlek, sex och relationer till föräldrar, andra vuxna och kompisar står i fokus.

Vi för fram vad barn och unga själva tycker och tänker. Vi redovisar resultat från en undersökning om kärlek, sex och vänskap som vi genomfört bland våra kontaktklasser runt om i Sverige. Vårt ungdomsråd och våra barnråd har också diskuterat relationer under året.

- Barn och ungdomar är missnöjda med skolans undervisning i sex och samlevnad. Den kommer in för sent, ofta först när de är 14 år och handlar om fel saker, säger barnombudsman Lena Nyberg.

- Pojkar lär sig ofta om sex genom att titta på filmer och porrsajter medan flickorna läser frågespalter i veckotidningar och kvällspress som vänder sig till vuxna. Bilden av kärlek, sex och relationer kan bli missvisande. Det säger ungdomarna själva, säger Lena Nyberg.

Ur Barnombudsmannens förslag i Älskar, älskar inte:

  • Byt namn på "sex och samlevnad" till "relationskunskap" i läroplanerna.
  • Bygg ut ungdomsmottagningarna så att barn och unga i hela landet får tillgång till dem.
  • Ungdomsmottagningarna bör utvecklas och anpassas även efter pojkars behov, utan att det sker på bekostnad av flickorna.
  • Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning ska alltid finnas med i skolans värdegrund.
  • Regeringen bör ta initiativ till att stimulera särskild fortbildning bland lärare, vård- och omsorgspersonal om funktionshindrade barns och ungas behov av kärlek och sex.

    Barnombudsmannen lägger fram en rad förslag för att stärka barns och ungas inflytande i vardagen.

    - Regeringen bör tillsätta en barnpolitisk maktutredning. Barn och unga har inte möjlighet att komma till tals i alla de frågor som rör dem. På samma sätt som regeringen tillsatte en kvinnopolitisk  och en integrationspolitisk maktutredning så vill vi ha en barnpolitiskt utredning! säger Lena Nyberg.