Vuxnas stress blir barnens

Barn och ungdomar saknar återhämtningspauser i sina liv. De säger själva att de sover för lite, tittar för mycket på tv och sitter för ofta vid datorn. De har ofta mycket att göra och måste skynda sig, ändå hinner de inte med allt. Vila är svårt eftersom de tänker på något hela tiden.

Vartannat barn säger att de får för lite sömn varje natt. De säger att de blir stressade av att de sover för lite. Barnen och ungdomarna inser att sömnen är viktig, men de har svårt att själva sätta gränser. De säger att de vill ta det lite lugnare och sänka kraven. De vill ha mer tid för sig själva och koppla av mer. Barn som är födda i Sverige uppger mycket oftare än barn födda i ett annat land att de får för lite sömn. Hälften av barnen och ungdomarna känner sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan.

Resultaten presenteras i Barnombudsmannens rapport ”Barn och unga berättar om stress”. De bekräftar en bild som vuxit fram de senaste åren genom våra egna och andras undersökningar och genom kontakter med barn och ungdomar. Det höga tempot och den negativa stressen tar en allt större plats i många barns liv. Återhämtning har blivit en bristvara och det är alarmerande.

Barn och ungdomar vill minska den negativa stress som blivit en del av deras vardag hemma, i skolan och på fritiden. De har egna förslag på förändringar och vill att vuxna hjälper dem att sätta gränser.

Rapporten bygger på enkätsvar från Barnombudsmannens kontaktklasser. Vi fick in 400 enkätsvar från elever i åldrarna 9-16 år i 20 skolor belägna i 17 olika kommuner runt om i Sverige.

Läs debattartikel och ladda hem rapporten "Barn och unga berättar om stress"