Inbjudan till pressträff

Barnombudsman Lena Nyberg presenterar rapporten <em>Barnperspektiv i handikappråden</em> måndagen den 21 juni kl. 13.00 på Norr Mälarstrand 6, våning 3, i Stockholm.

Barnombudsmannen har i flera rapporter uppmärksammat barn och unga med funktionshinder. Nu presenterar vi en riksomfattande enkätundersökning som visar att barn- och ungdomsfrågor alltför sällan står i fokus hos handikappråden.

- Kommuner och landsting måste ge barn och unga med funktionshinder ett direkt inflytande över verksamheter som de är berörda och beroende av, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Obs! Meddela gärna om du kommer på pressträffen den 21 juni kl. 13 till ulla.tillgren@barnombudsmannen.se