Lena Nyberg till Belgrad

Barnombudsman Lena Nyberg är inbjuden till Serbien den 8 till 10 juni. Det är Svenska ambassaden i Belgrad i samarbete med Svenska Institutet som arrangerar besöket.

Hon ska träffa flera ministrar ur den serbiska regeringen och även samtala med medlemmar ur den serbiska regeringens råd för barns rättigheter. Lena Nyberg kommer bland annat att informera om sitt arbete som barnombudsman. Hon kommer även att delta i rundabordssamtal om barns rättigheter och möta representanter för en rad olika barnrättsorganisationer. Hon ska även besöka ett par skolor, samt en anläggning för flyktingar och tvångsförflyttade personer.