Elevernas arbetsmiljö i centrum

I morgon onsdagen den 29 september samlas en rad myndigheter och organisationer till en konferens om elevernas arbetsmiljö i skolan. Tillsammans för en bra arbetsmiljö i skolan äger rum kl. 10-16 i Norra Latin, Stockholm.

Konferensen är fulltecknad, men det finns möjlighet för journalister att bevaka konferensen.

Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Elevorganisationen i Sverige, Handikappombudsmannen (HO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO),Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO),Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Myndigheten för skolutveckling, Skolverket, Svenska Kommunförbundet och Sveriges Elevråd (SVEA) står bakom konferensen.

För mer information kontakta Eva Röyter, utbildningsansvarig, 070-6076672