Lena Nyberg till Kalmar

Barnombudsman Lena Nyberg kommer till Kalmar torsdagen den 9 september.

Hon är inbjuden av Länsstyrelsen för att föreläsa om FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och om hur Barnombudsmannen arbetar.

För bokning av intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ann Engblom 08-692 29 61, ann.engblom@barnombudsmannen.se