Lena Nyberg till Genève

FN:s barnrättskommitté i Genève är den högsta uttolkaren av konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. Kommittén granskar vart femte år hur varje land som är bundet av barnkonventionen lever upp till den.

 
Tisdagen den 11 januari är det Sveriges tur. Då kommer en representant för den svenska regeringen att på plats i Genève svara på barnrättskommitténs frågor om hur läget ser ut för barn och ungdomar i Sverige och hur Sverige följer barnkonventionen.

Barnombudsman Lena Nyberg kommer att delta som observatör. Barnombudsmannen är den myndighet som beretts möjlighet att lämna en egen lägesrapport till FN över barns och ungas villkor i Sverige.

Lena Nyberg kan nås via Ulla Tillgren, pressansvarig, på telefon 08-692 29 53 eller 070-212 29 53.