Lena Nyberg besöker Norrköping

Barnombudsman Lena Nyberg är i Norrköping torsdagen den 20 oktober. Hon deltar då i konferensen Föräldrastöd blir vägar till det goda livet på Louis De Geer konsert & konferens.Hon kommer att tala om barns villkor i Sverige och om deras behov av föräldrar. Barnombudsmannens årsrapport till regeringen heter Öppna för gränser, där titeln syftar på att barn och ungdomar vill att vuxna är delaktiga i deras liv och även sätter gränser. Huvudtemat för rapporten är barns och ungas tankar om alkohol, droger och narkotika.
 
- Ungdomar förväntar sig att vi föräldrar ska bry oss om vad de gör. De är mycket mer öppna för att vi ska sätta gränser än vad vi kanske tror. Föräldrar påverkar barnens beteende, men det gör även kompisar, säger barnombudsman Lena Nyberg
 
- Det behövs bra alternativ till de fester där alkohol och andra droger förekommer. Vi får inte helt lämna över ansvaret för drogfrågorna till skolan. Vi vet att föräldrars attityder till alkohol påverkar barns och ungas vanor. En tonårsförälder behöver stöd i rollen att klara av att vara förälder när barnen är på väg att bli vuxna och skapa sig en egen identitet. Tid tillsammans kan vara lika viktig under tonåren som under småbarnsåren.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta pressansvarig Ulla Tillgren 070-212 29 53