Vågar vuxna ta matchen?

Nu presenteras "Jag vill säja något!" ett nytt material för ungdomar från Barnombudsmannen. Det handlar om barnkonventionen i praktiken. Ur innehållet: "Du har rätt att bli bemött som en individ och inte bara som en representant för alla ungdomar." "Rektorn är ingen diktator." "Jag lyckades stoppa stängningen."

Vågar vuxna verkligen låta ungdomar ha inflytande? Hur ska ungdomar kunna hävda sin rätt om de inte känner till vilka rättigheter de har? "Jag vill säja något!" har gjorts av Barnombudsmannen på uppdrag av regeringen.

Pressträffen äger rum onsdagen den 12 oktober klockan 13 på Lava, Kulturhuset, Sergels Torg i Stockholm.

På plats finns bland andra socialminister Berit Andnor, barnombudsman Lena Nyberg och Love Lindholm från Barnombudsmannens ungdomsråd.

Anmälan till pressträffen senast den 11 oktober till ann.engblom@barnombudsmannen.se