Vuxna måste våga ta matchen

Vilka rättigheter har du? Hur kan du ta tillvara dem? Du har rätt att inte bli diskriminerad, rätt att uttrycka dina åsikter och rätt att ha ett privatliv. Det är något av innehållet i det nya materialet "Jag vill säja något!" som presenterades i Stockholm på onsdagen. Materialet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 16 år.

Sverige har ställt sig bakom FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Därför ska beslutsfattare, vuxna i skolan och alla andra som bestämmer i samhället leva upp till barnkonventionen. Det kräver att vuxna känner till det som står där, men det innebär också att den som är ung måste känna till vilka rättigheter som hon och han faktiskt har.

- Den som inte känner till sina rättigheter kan inte heller hävda sin rätt. Det är viktigt att sprida kunskapen om rättigheterna till alla barn och ungdomar, säger barnombudsman Lena Nyberg. Det är viktigt att visa att det går att påverka!

- Barn och ungdomar har rätt att inte bli diskriminerade överhuvudtaget. Vuxna har en skyldighet att lyssna på dem. De som känner till sina rättigheter kommer att vilja kräva sin rätt Då är det viktigt att vuxna är pålästa och vågar ta matchen. Det kan vara tufft, men alla tjänar på att vuxna låter barn och unga komma till tals. När barn och unga får vara med och påverka sina liv mår de mycket bättre. Beslut som gäller barns och ungas vardag blir mycket bättre eftersom de ofta är experter på sin egen vardag, säger Lena Nyberg.

"Jag vill säja något!" har gjorts av Barnombudsmannen på uppdrag av regeringen. Detta är det tredje informationspaketet om barns och ungas rättigheter och det är gjort i dialog med barn och unga. De tidigare materialen vänder sig till barn mellan 5 och 9 år, samt till barn mellan 9 och 13 år. Informationspaketen innehåller också en handledning till vuxna.Måndagen den 17 oktober svarar barnombudsman Lena Nyberg på frågor från ungdomar på sajten Lunarstorm.