Lena Nyberg till Helsingborg

Barnombudsman Lena Nyberg är i Helsingborg tisdagen den 15 november. Hon är inbjuden för att bland annat möta ungdomar som arbetar i projektet Ungdomsforum.

 
Hon kommer också att tala vid en information om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Den riktar sig till politiker och tjänstemän. Informationen äger rum under eftermiddagen på Kongresshuset i Helsingborg. Lena Nyberg talar klockan 15:30-16:30.

- Den som inte känner till sina rättigheter kan inte heller hävda sin rätt. Det är viktigt att sprida kunskapen om rättigheterna till alla barn och ungdomar, säger Lena Nyberg.

Du har rätt att inte bli diskriminerad, rätt att uttrycka dina åsikter och rätt att ha ett privatliv. Det är något av innehållet i det nya materialet "Jag vill säja något!" som Barnombudsmannen har tagit fram på uppdrag av regeringen. Det senaste materialet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 16 år. Det är det tredje informationspaketet om barns och ungas rättigheter gjort i dialog med barn och unga. De tidigare materialen vänder sig till barn mellan 5 och 9 år, samt till barn mellan 9 och 13 år. Informationspaketen innehåller också en handledning till vuxna.

- Det är viktigt att visa att det går att påverka! Vuxna har en skyldighet att lyssna på barn och unga, säger Lena Nyberg.

Den 20 november är det sexton år sedan konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling. Sverige var ett av de första länder som ställde sig bakom konventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och den började gälla den 2 september samma år.