Lena Nyberg besöker Karlstad och Grums

Barnombudsman Lena Nyberg är i Karlstad och Grums torsdagen den 17 november. Länsstyrelsen har bjudit in barnombudsmannen för att tala om arbetet med FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och hur man konkret kan arbeta med ett barnperspektiv.

Platsen är Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5-7. Pressträff klockan 10-10:30

Den 20 november är det sexton år sedan konventionen om barnets rättigheter antogs av FN: s generalförsamling. Sverige var ett av de första länderna som ställde sig bakom konventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och den började gälla den 2 september samma år.

Barnombudsmannen arbetar bland annat med att sprida kunskap om barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Barn och unga är en viktig del i det arbetet. De behöver också ökad kunskap om sina rättigheter. Det nya materialet "Jag vill säja något!" har Barnombudsmannen tagit fram på uppdrag av regeringen. Det senaste materialet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 16 år. Det är det tredje informationspaketet om barns och ungas rättigheter gjort i dialog med barn och unga. De tidigare materialen vänder sig till barn mellan 5 och 9 år, samt till barn mellan 9 och 13 år. Informationspaketen innehåller också en handledning till vuxna.

- Den som inte känner till sina rättigheter kan inte heller hävda sin rätt. Det är viktigt att visa att det går att påverka! Vuxna har en skyldighet att lyssna på barn och unga, säger Lena Nyberg.

Under eftermiddagen besöker Lena Nyberg Grums kommun dit hon är inbjuden av barn- och ungdomsnämnden.

För intervjuer kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53