Lena Nyberg till Öckerö

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Öckerö kommun torsdagen den 1 december. Hon är inbjuden att tala på temat Barns rättigheter och villkor i Sverige för anställda inom kommunen.

Lena Nyberg kommer även att träffa elevrådet vid Den seglande gymnasieskolan, DSG.

Sverige har ställt sig bakom FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Därför ska beslutsfattare, vuxna inom skolan och alla andra som fattar beslut som rör barn och ungdomar leva upp till barnkonventionen. Det kräver att vuxna känner till det som står i konventionen, men också att den som är ung känner till vilka rättigheter som hon eller han har.

Läs mer om Barnombudsmannens informationsmaterial som riktar sig till barn och unga.


För mer information och bokning av intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig,
070-212 29 53.