Lena Nyberg till Örebro

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Örebro tisdagen den 29 november. Hon ska tala på temat "rätten att inte bli diskriminerad" på ett seminarium om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.Seminariet riktar sig till anställda inom kommuner och landsting och äger rum på City Konferenscenter Klostergatan 23, Örebro.

Lena Nyberg presenterar myndighetens syn på hur man utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, kan arbeta med frågor som rör barn och ungdomar med funktionshinder.För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53