Ta barns och ungas åsikter på allvar

Söndagen den 20 november är det sexton år sedan konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling. Sverige var ett av de första länderna som ställde sig bakom konventionen.

Många barn och unga i Sverige tycker inte att vuxna tar dem på allvar. Det visar en webbenkät som Barnombudsmannen har gjort. 80 procent svarade nej på frågan ”Tar vuxna ungdomar på allvar?”
Många kommenterar sina svar och uttrycker både ilska och frustration över vuxnas attityd. ­"De lyssnar ju knappt, hur ska de kunna ta oss på allvar?", skriver en. "De tror vi är för små för att förstå”, skriver en annan.

Enligt barnkonventionen har barn rätt att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem.

­- Jag möter rätt ofta besvikna barn och ungdomar som inte tycker att vi vuxna tar deras åsikter på allvar, säger barnombudsman Lena Nyberg. Barn och ungdomar är mycket konstruktiva och ofta väl medvetna om sina önskemål och behov, men de ger upp när vuxna inte lyssnar.

- Den som inte känner till sina rättigheter kan inte heller hävda sin rätt. Det är viktigt att visa att det går att påverka! Vuxna har en skyldighet att lyssna, säger Lena Nyberg.

Söndagen den 20 november kommer ett flertal ministrar att ställa frågor till barn och ungdomar om hur de tycker att barnkonventionen efterlevs. Det är Nätverket för barnkonventionen som arrangerar hearingen Vad säger barnen?

Dialog mellan barn och vuxna. Programmet pågår klockan 9.00-16.30, förstakammarsalen i Östra riksdagshuset, Stockholm. Barnombudsman Lena Nyberg medverkar klockan 11-12.