Minskad tillgång på alkohol kan minska ungdomars drickande

Ungdomar dricker alkohol, trots att de inte har fyllt 18 år. De får alkoholen via andra ungdomar eller från vuxna. Om alkohol var svårare att få tag på skulle särskilt flickor avstå ifrån att dricka och både flickor och pojkar skulle sluta dricka om kompisarna gjorde det.

Idrott kan få särskilt pojkar att avstå ifrån att dricka alkohol. Föräldrarnas regler och förbud gör att särskilt yngre tonåringar inte dricker. Det framkommer i Barnombudsmannens nya rapport Drogfri tid, En undersökning av ungdomars vanor och attityder till fritid och droger. Studien bygger på klassrumsenkäter som besvarats av 881 ungdomar i årskurs 8 och i gymnasiets årskurs 2.

Ungdomarna säger att de kan ha roligt utan alkohol, särskilt hemma hos kompisar, men även på skolresor och skolfester. Det är svårare att ”ha kul” utan alkohol på festivaler, större fester eller diskotek. I de sammanhangen verkar alkoholen vara en del av upplevelsen. Det gäller särskilt i miljöer där inte vuxna finns med.

De som inte dricker alkohol säger att de väljer bort alkohol för att det är farligt för hälsan, att de inte vill tappa kontrollen och att de kan vara som de vill vara utan att behöva dricka.

De flesta ungdomar har aldrig testat narkotika. Majoriteten svarar att de helt tar avstånd från narkotika och att det är farligt för hälsan. Att testa narkotika verkar vara något som ungdomar oftast bara gör en gång. De som har gjort det har först druckit alkohol.

- Föräldrar är ungdomarnas viktigaste förebild. Ungdomar är öppna för att föräldrar sätter gränser, säger barnombudsman Lena Nyberg. Föräldrars egna alkoholvanor och deras åsikter om alkohol och narkotika påverkar ungdomarna. Det finns ofta tydliga regler kring narkotika och rökning i familjen, regler kring alkohol är inte lika vanligt. Det syns också i ungdomarnas vanor och attityder. Vi tror att insatser som riktar sig direkt till föräldrar kan minska alkoholdrickandet hos ungdomar.

Arbetet mot droger kan bli mycket effektivare om tonåringarnas egna erfarenheter ligger till grund för arbetet.

- Vi måste hitta metoder som ungdomarna själva tror på. Ungdomar vill ha träffpunkter som är drogfria. De behöver också andra ungdomar som förebilder för att kunna stå emot grupptryck, säger Lena Nyberg.

För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren 070-212 29 53